Jesteśmy parnerem
Facebook
Facebook

NOXy® (dawne AdBlue®)

Co to jest NOXy®?

NOXy® to nowa marka Grupy Azoty dla wodnego roztworu mocznika o stężeniu 32,5% otrzymywanego z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej powszechnie znanego pod nazwą AdBlue®.

NOXy® jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość oraz czystość roztworu wymagane są zarówno na etapie produkcji, jak i podczas transportu oraz przechowywania. Wszystkie powierzchnie wchodzące w bezpośredni kontakt z NOXy® powinny być wolne od substancji obcych (olej, paliwo, detergent) oraz cząstek stałych.

Zastosowanie

NOXy® jako produkt chemiczny znajduje zastosowanie w technologiach oczyszczania spalin, polegających na redukcji szkodliwych tlenków azotu (NOx) do nietoksycznego azotu i pary wodnej. NOXy® jest głównie wykorzystywany w branży motoryzacyjnej w systemie Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR), pozwalającym na spełnienie restrykcyjnych norm w zakresie emisji spalin w silnikach Diesla.

Korzyści ze stosowania NOXy®

  • niższe zużycie paliwa o 3-4% przez silniki spełniające wymogi normy EURO 4 oraz o 5% przez silniki zgodne z normą EURO 5,
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących normy regulujących limity emisji szkodliwych substancji,
  • niższe opłaty drogowe w UE (w Polsce od lipca 2011r. wprowadzony został elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Do 2014 r. system obejmie 2 880 km dróg. Wraz ze spełnianiem wyższych norm EURO przez samochody ciężarowe stawki za przejechany km są niższe),
  • możliwość utrzymania, a nawet wydłużenia okresów miedzyserwisowych pojazdów,
  • zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży.

Normy dotyczące emisji spalin

W Unii Europejskiej obowiązują normy EURO regulujące limity emisji szkodliwych substancji takich jak: tlenki azotu (NOx), cząsteczki stałe (PM), węglowodór (HC) oraz tlenki węgla (CO) w większości nowych pojazdów sprzedawanych na terenie UE (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, pociągi, traktory, maszyny rolnicze, barki). Kolejno wprowadzane normy EURO określają coraz bardziej restrykcyjne limity. Obecnie (od 1 października 2008r.) dla silników Diesla obowiązuje norma EURO 5, zgodnie z którą emisja szkodliwych tlenków azotu (NOx) została zredukowana o 60%. Dla porównania 25 ciężarówek spełniających normę EURO 5 emituje tyle szkodliwych substancji co 1 ciężarówka w latach 70-tych. Kolejna norma EURO 6 wejdzie w życie od początku 2014 r. i ograniczy limit emisji NOx o kolejne 80%.

Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym
g/km EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6
CO 3,16 1 0,64 0,5 0,5 0,5
HC - 0,15 0,06 0,05 0,05 0,05
NOx - 0,55 0,5 0,25 0,18 0,08
PM 0,14 0,08 0,05 0,009 0,005 0,005

 Norma EURO 6 dotyczy tylko samochodów ciężarowych i autobusów. Ze względu na rozbudowaną sieć logistyczną transportu drogowego w Europie, największy udział w zużyciu NOXy® , pośród pojazdów z systemem SCR, przypada na samochody ciężarowe. Legislacje unijne obejmują jednak większość pojazdów i tak np.: od stycznia 2011 r. wszystkie pojazdy pozadrogowe (non-road), a więc również ciągniki i maszyny rolnicze, o mocy silnika w zakresie 175-760 KM, celem uzyskania homologacji, zobowiązane są do przestrzegania wymagań europejskiej normy czystości spalin EURO IIIb, która wymusza ograniczenie emisji w fabrycznie nowych maszynach, ilości tlenków azotu oraz cząstek stałych odpowiednio o 50% i 80% w porównaniu do poprzednich limitów.

Technologia oczyszczania spalin SCR, wykorzystująca NOXy® pozwala na spełnienie powyższych norm emisji spalin w zakresie limitu NOx. Zasada działania systemu SCR polega na redukcji tlenków azotu (NOx) w nietoksyczny azot i parę wodną w układach wydechowych silników Diesla.

W pojazdach wyposażonych w układ SCR, został zainstalowany dodatkowy zbiornik, z którego NOXy® jest wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do katalizatora gazów wydechowych. Pod wpływem temperatury gazów wydechowych roztwór mocznika rozkłada się (podlega hydrolizie) na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak reaguje następnie z tlenkami azotu tworząc wolny azot i parę wodną. System SCR z wykorzystaniem NOXy® redukuje emisję szkodliwych gazów spalinowych, odpowiedzialnych za efekt cieplarniany oraz występowanie kwaśnych deszczów.
(żródło informacji: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) 

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą - dystrybucją, zakupem - NOXy®(dawneAdBlue®) - prosimy o kontakt z:

Grzegorzem Stajkowskim tel.: 604-835-149, e-mail: stajkowski@maxoil.pl

lub

Tomaszem Piątyszkiem tel.: 728-971-036, e-mail: tpiatyszek@maxoil.pl