8 Festiwal Zawodów w Grodzisku Wlkp.

W dniu 22 marca 2023 w Grodziskiej Hali Sportowej obył się 8 Festiwal Zawodów, w ramach którego młodzi ludzie mogli poznać atrakcyjne możliwości swojego rozwoju zawodowego. Nie mogło tam zabraknąć stoiska Maxoil! Nasza firma wzięła zatem aktywny udział w przedstawieniu interesujących aspektów, dotyczących zawodów związanych z szeroko pojętym tematem motoryzacji.

Cel Festiwalu

8 Festiwal Zawodów - logo
 

Celem Festiwalu Zawodów była promocja kształcenia zawodowego. Wystawcy, w tym Maxoil, zaprezentowali zakres działalności w ramach swojej profesji.

Przedstawienie potencjalnym kandydatom szczegółów dotyczących danego zawodu, oferta atrakcyjnego stażu czy skorzystania z praktyk zawodowych to przykłady potwierdzające wagę tego typu inicjatyw. Między innymi stąd wynikało też duże zainteresowanie Festiwalem – zarówno ze strony odwiedzających, jak i wystawców.

Adresaci

Odbiorcami tego ważnego przedsięwzięcia byli uczniowie szkół podstawowych (głównie ósmoklasiści), uczniowie ostatnich klas szkoły BS I stopnia, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego, jak również młodsi potencjalni kandydaci do wykonywania interesujących zawodów, w tym przedszkolaki.